M.O.N.S.T.E.R.: A New Behavior-Based Microkernel for Mobile Robots
Dirk Spenneberg, M. Albrecht, Till Backhaus
In Proceedings of the ECMR 2005, (ECMR-2005), o.A., 2005.

Zusammenfassung (Abstract) :

o.A.


© DFKI GmbH
zuletzt geändert am 27.02.2023